Tyresös nya gymnasium

Hem » 2014 » augusti

Månadsarkiv: augusti 2014

Skolstart med fullt fokus på utveckling

Under förra veckan återvände eleverna från sommarlovet. Som vid alla skolstarter ägnas tiden åt att lägga ett stadigt, förutsägbart fundament för det kommande läsåret. Vi putsar på schema, årshjul, mötesbokningar och rutiner. Humöret lyfts när eleverna invaderar skollokaler som stått tysta i månader. Som nytillträdd rektor är det många relationer som etableras, förväntningar kommuniceras och jag ägnar tid åt att lyssna och förstå.

Utanför arbetet på Tyresö gymnasium har ”skolans framtid” dundrat fram som den allra viktigaste frågan inför det stundande riksdagsvalet. I alla medier diskuteras skola. Åsikterna är många men lösningarna tenderar att blicka bakåt. Det kanske är naturligt. Undervisning är komplext och låter sig inte beskrivas i slogans som får plats på valaffischernas begränsade yta.

Efter mina första tre veckor vågar jag dock konstatera att Tyresö gymnasium är en arbetsplats präglad av professionalitet, arbetsglädje, fokus på att erbjuda eleverna en högkvalitativ utbildning och engagemang på alla nivåer. Man har också gemensamt formulerat en vision där vi strävar mot att bli ”en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling. Kännetecken för oss är vårt kreativa, nyfikna klimat, vår gemenskap, vårt engagemang och de höga förväntningar vi har på varandra. Tillsammans skapar vi en hållbar och spännande framtid.”

I Tyresö har vi bestämt oss för att prioritera utveckling. Inte för att det vi tidigare har gjort har varit undermåligt, tvärtom. Men vi vill bli ännu bättre. Detta mod, och denna ambitionsnivå gjorde det lätt för mig att acceptera rektorstjänsten för Tyresö gymnasium.
De förväntningar som alla bör ha på mig är att jag som främsta prioritering ska utöva ett aktivt ledarskap med fokus på att utveckla Tyresö gymnasium som lärande organisation. Detta fordrar en tydlig systematik där vi söker att besvara: Vilka kunskaper och förmågor behöver våra studerande? Vilka kunskaper och förmågor har vi lärare, och pedagoger? Hur ska vi bäst använda dessa resurser för att våra studerande ska nå bättre resultat? Vad behöver vi utveckla? Vi har en gemensam strävan att fördjupa vår förståelse om lärandets förutsättningar. Och vi behöver involvera eleverna i för dem nya lärandesituationer. Vi behöver hela tiden fråga oss vad vi har lärt oss i vårt gemensamma utvecklingsarbete och utifrån det formulera nya mål.

Nyfikenhet, kreativitet, samarbete och höga förväntningar ska löpa som en röd tråd genom alla utbildningar som Tyresö gymnasium erbjuder. När vi som arbetar på Tyresö gymnasium agerar så i vårt vardagliga arbete, då får vi också nyfikna, kreativa elever som överträffar våra högt ställda förväntningar.

Detta är vår värdegrund: ”Elever är underbart olika och lever i en värld som förändras snabbt. Det gillar vi! Hos oss står lärande, goda resultat och en mångsidig utveckling efter vars och ens individuella förutsättningar i centrum.”

Följ oss här på bloggen. Här kommer vi att sammanfatta vårt utvecklingsarbete och, reflektera över lärande och utbildning.

Mattias Odhner Larsson
Rektor
Rektor Mattias Odhner Larsson

Tyresö ska få ett nytt gymnasium – följ utvecklingen här

Kommunstyrelsen har beslutat att Tyresö ska få ett nytt gymnasium, innovativt och i framkant vad gäller skolutveckling. Arbetet med att utveckla profil, lärmiljö, pedagogik och arbetssätt, ledning, organisation och elevsyn har påbörjats. Samtidigt diskuteras utformning och placering av en ny gymnasiebyggnad i centralt läge.
Här bloggar gymnasiets nye rektor, Mattias Odhner Larsson, med kollegor om arbetet med att skapa framtidens gymnasium.