Tyresös nya gymnasium

Hem » Okategoriserade (Sida 2)

Kategoriarkiv: Okategoriserade

Vi hade en studiedag där vi placerade oss själva i framkant av svensk skolutveckling

Förra veckan samlades vi, hela personalen på Tyresö Gymnasium. Förstelärarna hade dukat upp agendan och tillsammans tog vi oss an uppgiften att förstå och konkretisera delar av vår gemensamma vision för Tyresö Nya Gymnasium. Vi skulle besvara följande tre frågor:

1)     Vad innebär det att ligga i framkant av svensk skolutveckling?

2)     På vilket sätt har vi själva bidragit till de goda resultaten på Tyresö Gymnasium?

3)     Vilka är våra utvecklingsbehov?

Vi arbetade i tretton tvärgrupper med representanter från tio nationella program och självklart är det en oöverstiglig uppgift att sammanfatta allt som sades. Men här följer några röster om att ”ligga i framkant av svensk skolutveckling:

”Vi måste ha fokus på vår skolkultur, där vi eftersträvar dynamik och där vi delar med oss av vårt eget lärande.”

”Vi behöver göra modiga val där styrdokument och centralt innehåll bara är en variabel. Vi behöver våga göra det vi verkligen tror på.”

”Att vara i framkant betyder olika saker beroende på perspektiv, vetenskapligt, personligt och gemensamt skolutvecklande. Det kollegiala lärandet är en nyckel och vi måste börja med att lyssna, ta del av kollegors erfarenheter, samt dela med oss.”

”APL fungerar bra, men vi behöver vidga med en internationell utblick. Och vi behöver utveckla våra strategier för att få branschen att vilja vara hos oss, att samarbeta, inte bara ta emot våra praktikanter.”

”Våra elever är beroende av att vi har en beredskap och en stor verktygslåda av pedagogiska och metodiska verktyg som vi snabbt kan applicera på alla de olika förutsättningar vi har att arbeta med.”

”Vi ska inspireras av goda, lärandeexempel från andra skolor och verksamheter, men framför allt ska vi hitta en egen väg. Vi ska gå i bräschen, inte fånga upp.”

”Vi utgår ifrån att eleven vill, kan och ska lyckas.”

Idrottslärare Stefan menade att vi inte får fastna i tekniska formuleringar. Det handlar framför allt om vårt eget förhållningssätt, att inte fastna i ett evigt problemältande, vilket vi, i skolan, tenderar att hamna i. Han jämförde hur han arbetar som hockeytränare med lagdynamiken och tog hjälp av VM-bolaget för att illustrera hur han tänkte en skola i framkant.

Vinnaren är alltid en del av resultatet.

Förloraren är alltid en del av problemet.

En vinnare har alltid en lösning.

En förlorare har alltid en ursäkt.

Vinnaren säger: ”Låt mig göra det här för dig”.

Förloraren säger: ”Det här är inte mitt jobb”.

Vinnaren ser en lösning på varje problem.

Förloraren ser ett problem i varje lösning.

Vinnare säger: ”Det är svårt, men det är möjligt”.

Förloraren säger: ”Det är kanske möjligt, men det är för svårt”.

Andra frågan handlade om att borra i vilka våra egna framgångsfaktorer är. Det vill säga på vilket sätt har vi själva bidragit till de goda resultaten på Tyresö Gymnasium?

Här framstod en tydlig röd tråd hos samtliga tretton tvärgrupper. Ingen fungerande undervisning utan fungerande relationer till våra skolungdomar. Vi gillar olika och erkänner att förutsättningarna alltid är olika och föränderliga. Vårt engagemang visar vi genom vår flexibilitet och förmåga att bädda för lärande på olika sätt. Tid med elever är en central faktor och självklart ett aktivt och fördjupat mentorskap där våra höga förväntningar alltid är utgångspunkt.

Dagen präglades av hög energi, och diskussioner som aldrig ville ta slut. Jag, som rektor, är glad över att få vara medbjuden på denna resa. Vi har redan nu en hög svansföring där vår professionalitet uttrycks i engagemang och nyfikenhet och jag ser redan fram emot nästa tillfälle där vi växlar kompetens och erfarenheter med varandra.

Vad vi, avslutningsvis, sa om våra utvecklingsbehov? Följ med här på bloggen så får ni veta!

Mattias Odhner Larsson, rektor

Att leva skolans värdegrund är att ta ställning

Vi som arbetar i skolan måste i ord och handling ”gilla olika”. En ung människa som i sin skolvardag upplever respekt för sin person, oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, eller eventuell funktionsnedsättning har möjlighet att fokusera på lärande.

Framgångsrikt lärande börjar där en människa upplever att dennes utveckling är utgångspunkt för hur vi prioriterar tid och organiserar undervisningen.

Kreativitet kommer ur samarbete, möten med nya människor.  Situationer där kontexten, initialt, upplevs annorlunda och främmande, men där du alltid landar i ett nytt lärande.

Motivation kommer ur att du förstår var du befinner dig, vart du ska och vad du behöver göra för att ta dig dit. Motivationen förstärks ytterligare när vi som arbetar i skolan höjer förväntningarna ytterligare.

Valrörelsen 2014 har kraftigt präglats av när vi ska sätta betyg, gruppstorlekar, omdömen på uppförande och huruvida det är ok att släppa in fascister i våra skolor, eller inte. Jag vill hävda att värdegrundsarbetet, när det lever, vaccinerar mot rädslor, fördomar och endimensionell förståelse av olikheter och förutsättningar.

Delaktighet, påverkan, inflytande och en upplevelse av att jag varje dag bidrar till mitt eget, och andras, lärande bygger självkänsla. Om vi kan förmå oss att leva den svenska skolans värdegrund, då behöver vi inte oroa oss för att kommande generationer kommer att lockas av populistisk retorik och främlingsfientlighet.

 

Mattias Odhner Larsson, rektor

Det finns inga lätta utbildningar på gymnasiet

Jag återanvänder en rubrik ur DN publicerad 2014-08-22. Själva artikeln beskriver ett antal utmaningar som gymnasiets yrkesprogram har att brottas med. Det handlar bl.a. om avhopp som en konsekvens av undermålig information till skoltrötta högstadieelever.  En allmän uppfattning är att yrkesprogrammen utgör en räkmacka fram till examen.

 

Tyresö gymnasium har en lång tradition av att erbjuda yrkesutbildningar med hög kvalitet. Hos oss betyder hög kvalitet: Engagerade kompetenta lärare med egna aktiva nätverk i branschen, ändamålsenliga lokaler, arbetsplatsförlagt lärande där eleverna garanteras praktik långt utöver den tid som gymnasieskolans förordning anger, täta besök och ett gott utbyte mellan våra yrkeslärare och praktikhandledarna. Eleverna på Tyresö Gymnasium erbjuds en unik möjlighet att odla kontakter och handfast visa på sina förmågor och kunskaper. Vi ser också att eleverna fångas upp och blir erbjudna anställning av företagen som är våra samarbetspartners.

 

Nästa steg i vår utvecklingsprocess handlar om att ytterligare synliggöra och integrera lärandet som sker i skolan, med det som sker ute på praktiken. Att eleverna blir tydliga, aktiva ägare av förståelsen om vad själva behöver utveckla och förbättra, för att i nästa steg öka sina egna möjligheter efter avslutade gymnasiestudier.

 

Bakom en yrkesexamen från Tyresö gymnasium står en ung människa som har erfarenhet av att driva och genomföra olika typer av projekt, som har utvecklat sina entreprenöriella färdigheter, som har verktyg att hantera ett livslångt lärande, som tror på sig själv. Och kanske viktigast av allt, det glittrar i ögonen av framtidstro och tillförsikt.

 

Häromdagen fick jag besök av två elever med ambitionen att få göra praktik i Sydamerika. Kontakter var tagna, de hade redan koll på administration och regelverk och även om mycket praktiskt återstår innan detta projekt är i hamn kunde jag konstatera att det glittrade i deras ögon.

 

Mattias Odhner Larsson, rektor på Tyresö gymnasium

Skolstart med fullt fokus på utveckling

Under förra veckan återvände eleverna från sommarlovet. Som vid alla skolstarter ägnas tiden åt att lägga ett stadigt, förutsägbart fundament för det kommande läsåret. Vi putsar på schema, årshjul, mötesbokningar och rutiner. Humöret lyfts när eleverna invaderar skollokaler som stått tysta i månader. Som nytillträdd rektor är det många relationer som etableras, förväntningar kommuniceras och jag ägnar tid åt att lyssna och förstå.

Utanför arbetet på Tyresö gymnasium har ”skolans framtid” dundrat fram som den allra viktigaste frågan inför det stundande riksdagsvalet. I alla medier diskuteras skola. Åsikterna är många men lösningarna tenderar att blicka bakåt. Det kanske är naturligt. Undervisning är komplext och låter sig inte beskrivas i slogans som får plats på valaffischernas begränsade yta.

Efter mina första tre veckor vågar jag dock konstatera att Tyresö gymnasium är en arbetsplats präglad av professionalitet, arbetsglädje, fokus på att erbjuda eleverna en högkvalitativ utbildning och engagemang på alla nivåer. Man har också gemensamt formulerat en vision där vi strävar mot att bli ”en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling. Kännetecken för oss är vårt kreativa, nyfikna klimat, vår gemenskap, vårt engagemang och de höga förväntningar vi har på varandra. Tillsammans skapar vi en hållbar och spännande framtid.”

I Tyresö har vi bestämt oss för att prioritera utveckling. Inte för att det vi tidigare har gjort har varit undermåligt, tvärtom. Men vi vill bli ännu bättre. Detta mod, och denna ambitionsnivå gjorde det lätt för mig att acceptera rektorstjänsten för Tyresö gymnasium.
De förväntningar som alla bör ha på mig är att jag som främsta prioritering ska utöva ett aktivt ledarskap med fokus på att utveckla Tyresö gymnasium som lärande organisation. Detta fordrar en tydlig systematik där vi söker att besvara: Vilka kunskaper och förmågor behöver våra studerande? Vilka kunskaper och förmågor har vi lärare, och pedagoger? Hur ska vi bäst använda dessa resurser för att våra studerande ska nå bättre resultat? Vad behöver vi utveckla? Vi har en gemensam strävan att fördjupa vår förståelse om lärandets förutsättningar. Och vi behöver involvera eleverna i för dem nya lärandesituationer. Vi behöver hela tiden fråga oss vad vi har lärt oss i vårt gemensamma utvecklingsarbete och utifrån det formulera nya mål.

Nyfikenhet, kreativitet, samarbete och höga förväntningar ska löpa som en röd tråd genom alla utbildningar som Tyresö gymnasium erbjuder. När vi som arbetar på Tyresö gymnasium agerar så i vårt vardagliga arbete, då får vi också nyfikna, kreativa elever som överträffar våra högt ställda förväntningar.

Detta är vår värdegrund: ”Elever är underbart olika och lever i en värld som förändras snabbt. Det gillar vi! Hos oss står lärande, goda resultat och en mångsidig utveckling efter vars och ens individuella förutsättningar i centrum.”

Följ oss här på bloggen. Här kommer vi att sammanfatta vårt utvecklingsarbete och, reflektera över lärande och utbildning.

Mattias Odhner Larsson
Rektor
Rektor Mattias Odhner Larsson

Tyresö ska få ett nytt gymnasium – följ utvecklingen här

Kommunstyrelsen har beslutat att Tyresö ska få ett nytt gymnasium, innovativt och i framkant vad gäller skolutveckling. Arbetet med att utveckla profil, lärmiljö, pedagogik och arbetssätt, ledning, organisation och elevsyn har påbörjats. Samtidigt diskuteras utformning och placering av en ny gymnasiebyggnad i centralt läge.
Här bloggar gymnasiets nye rektor, Mattias Odhner Larsson, med kollegor om arbetet med att skapa framtidens gymnasium.